Heiligdom van Hermes & Aphrodite

Heiligdom van Hermes & Aphrodite

Also available in English German French Italian Dutch Polish

Het Neopalatiale (MM IIIB) heiligdom van Hermes en Aphrodite wordt beschouwd als de belangrijkste archeologische vindplaats van de Verenigde Staten. Viannos. Het bevindt zich op Kria Vrisi, in de buurt van het dorp Kato Simi.

Het heiligdom werd 1.130 meter boven de zeespiegel gebouwd en werd in de oudheid beschouwd als een van de belangrijkste heiligdommen. Het is de enige gebedsplaats die vandaag de dag bekend is op Kreta (en in Griekenland) en die vele eeuwen ononderbroken heeft bestaan. Het werd rond 2000 voor Christus gesticht. Gezien de archeologische vondsten wordt aangenomen dat de rituelen mogelijk buiten werden gehouden en bloedoffers, rituele brandstapels, ceremoniële diners en plengoffers omvatten. Het lijkt erop dat het belang en de erkenning van het heiligdom groot waren. Er moesten verschillende kamers omheen worden gebouwd om plaats te bieden aan priesters en aanbidders, terwijl de keuze van de locatie waar het werd gebouwd ook heel belangrijk lijkt te zijn. Het wordt geïdentificeerd als de ?Heilige bergvermeld door Ptolemaeuswaarvan men dacht dat die ergens tussen het oude Tsoutsouras en Hierapytna (het huidige Ierapetra).

De aanbidding in het heiligdom begon in de Midden-Minoïsche periode en ging door tot in de Romeinse tijd. Tijdens de Archaïsche periode (7e en 6e eeuw v. Chr.) was een openluchtaltaar de belangrijkste plaats van aanbidding. Daar werd een laag as, verbrande botten en resten van dierenoffers gevonden. Uit deze aslaag werden talrijke rituele artefacten geborgen, zoals buisvormige plengoffers, stenen offertafels en laat-Minoïsche klei van heilige communiekopjes en uitstekende kunstwerken (mogelijk gebruikt door aanbidders). Daarnaast werden er verschillende bronzen beeldjes en dierenfiguren opgegraven, bronzen uitgesneden platen met prachtige gravures, die mannen voorstellen die wilde geiten en andere dieren leiden om te offeren of die stukken van geofferde dieren vasthouden als offers aan de goden, en drie zwaarden uit de Laat-Minoïsche II-periode van uitmuntend vakmanschap. Bovendien werden er kleifiguurtjes van een naakte godin, afbeeldingen van Hermes en andere voorwerpen gevonden, evenals tegels van het dak van de tempel die als offergaven werden neergelegd en waarop de namen van de schenkers waren gegraveerd. De terrassen op de omliggende berghellingen werden gebruikt voor het verblijf van de talrijke gelovigen die het heiligdom bezochten tijdens festivals.

Heiligdom van Hermes & Aphrodite

Een ouder heiligdom, dat dateert uit de Midden-Minoïsche tijd, en verschillende artefacten, zoals rituele gebruiksvoorwerpen, kernoi (vaten ontworpen om meerdere offers in te doen) en buisvormige plengoffers werden iets naar het zuiden, vlakbij het altaar, blootgelegd. Een kleine tempel uit de laathellenistische periode werd bijna in zijn geheel opgegraven, iets meer naar het oosten. Er werden ook verschillende kleifiguren gevonden, evenals een votief inscriptie uit de Romeinse tijd, die de god Hermes vermeldde en de naam van een persoon genaamd Nicanor Theomnastoudie vermoedelijk restauratiewerk aan de tempel had gedaan. Andere gebouwen rond het heiligdom werden waarschijnlijk gebruikt als woningen voor de priesters.

 

nl_NLNL