Πανίδα της Κρήτης

Η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γεωλογικής της ιστορίας, συγκεντρώνει μια σημαντική πανίδα τόσο από ποιοτική, όσο και από ποσοτική άποψη.

Μοναδικά οικοσύστηματα του νησιού αποτελούν τα φαράγγια, στα οποία δημιουργείται ένα σπουδαίο καταφύγιο για αρκετά είδη ζώων που το χρησιμοποιούν ως χώρο φωλιάσματος, τροφοληψίας και ξεκούρασης.

Οι σπηλιές αποτελούν επίσης εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσύστηματα που φιλοξενούν εκτός από τα ασπόνδυλα και πολλές ομάδες σπονδυλοζώων με σημαντικότερη αυτήν των Χειροπτέρων (νυχτερίδων).

Τα σημαντικότερα είδη της κρητικής πανίδας

Χειρόπτερα (νυχτερίδες) και τρωκτικά της Κρήτης

Συνοπτικά, η πανίδα της Κρήτης περιλαμβάνει δεκατρία (13) είδη νυχτερίδων, σε μικρούς πληθυσμούς με σημαντικότερο την ενδημική Crocidura zimmermanni, δύο είδη αρουραίων και δύο είδη ποντικών του αγρού καθώς και τον Acomys minous (Αγκαθοποντικός), ενδημικό είδος με πολύ μικρούς πληθυσμούς.

Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά θηλαστικά είναι ο λαγός, η νυφίτσα, ο άρκαλος, η ζουρίδα (Martes foina), ο αγριόγατος (Felis silvestris cretensis) σε μικρούς πληθυσμούς και ο Αίγαγρος (Capra aegagrus cretica).

 

Σπάνια θηλαστικά της Κρήτης. Ο Κρητικός Αίγαγρος, ο αγριόγατοςΟ Αίγαγρος, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του είδους Capra aegagrus στην Ευρώπη. Περιορίζεται στα βουνά των Λευκών ορέων και στη νήσο Θοδωρού. Είναι προστατευόμενο είδος και περιέχεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας ως «Κινδυνεύον».

 

Τα αμφίβια (βάτραχοι) της ΚρήτηςΣτους ορεινούς όγκους εμφανίζονται και τα τρία είδη των αμφιβίων της Κρήτης: ο Πρασινόφρυνος (Bufo viridis), ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και ο Λιμνοβάτραχος (Rana ridibunda).

Τα ερπετά, από την άλλη, εμφανίζουν πολύ μικρούς και αραιούς πληθυσμούς. Σημαντικός κίνδυνος είναι η καταστροφή των βιοτόπων τους. Τα σημαντικότερα είδη των ερπετών είναι: τρία είδη σαμιαμίθων, δύο είδη σαύρας, τέσσερα είδη φιδιών, (η δενδρογαλιά -Coluber gemonensis, το Σπιτόφιδο - Elaphe situla, το Νερόφιδο - Natrix tessellata και το Αγιόφιδο - Telescopus fallax), το Λιακόνι (Chalcides ocellatus) και η Νεροχελώνα (Μauremis caspica).

Ξεχωρίζει η περίπτωση της σαύρας Podarcis erchardii leukaorii, ενδημικού υποείδους των Λευκών Ορέων. Να σημειωθεί ότι στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς συναντάται το 63% του συνόλου των ειδών ερπετών της Κρήτης.

Η πανίδα της Κρήτης. Τα σαλιγκάρια της Κρήτης Όσον αφορά στα χερσαία μαλάκια (ασπόνδυλα), αποτελούν μια ομάδα η οποία παρουσιάζει αυξημένο ενδημισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν περίπου 130 είδη σαλιγκαριών από τα οποία το 50% είναι ενδημικά. Ως ομάδα δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους. Απειλούνται όμως όπως και τα άλλα είδη της πανίδας από την καταστροφή των βιοτόπων τους.

Επικοινώνησε μαζί μας

 
 
Εγγραφή στο newsletter!