Τα σπίτια στις πόλεις της Κρήτης

Στα αστικά κέντρα εμφανίζονται αρχιτεκτονικές τυπολογίες βαθειά επηρεασμένες από τους εκάστοτε κατακτητές.

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κρήτης. Το αστικό σπίτι

Τα τετρακόσια και πλέον χρόνια της ενετικής κατοχής χάρισαν στο νησί εντυπωσιακά μνημεία που αποτελούν, ακόμη και σήμερα, αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κρήτης. Τα οχυρωματικά έργα των Ενετών στο Χάνδακα -το σημερινό Ηράκλειο - στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στη Σητεία, χαρακτηρίζουν τη μορφή αλλά συχνά και την πολεοδομική εξέλιξη των οικισμών.

Επόμενο είναι ότι τα σπίτια στις πόλεις επηρεάζονται αντίστοιχα. Την περίοδο που ανθίζει η αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, τα σπίτια στις πόλεις αποκτούν διάφορα αναγεννησιακά στοιχεία.

Αργότερα με την τουρκική κατάκτηση, πολλές ιδιωτικές οικίες περνούν στα χέρια πασάδων και μπέηδων και αποκτούν οθωμανικά στοιχεία. Αλλά και μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1856 που ισοπέδωσε μεγάλο τμήμα της ενετικής κληρονομιάς των πόλεων, κυρίως ως προς το κομμάτι που αφορούσε στην αστική κατοικία, οι μεγάλες πόλεις του νησιού μετατρέπονται σε «τουρκοπόλεις» και ακολουθούν τις διατάξεις του οθωμανικού Αυτοκρατορικού Οικοδομικού Κανονισμού. Εμφανίζονται πλέον αστικές κατοικίες με λιθοδομή στο ισόγειο και ξυλόπηκτους τοίχους στους ορόφους.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των αστικών σπιτιών της εποχής είναι τα σαχνισιά, δηλαδή οι κλειστοί ξύλινοι εξώστες στον όροφο του σπιτιού.

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική της Κρήτης. Το αστικό σπίτι

Πολλά τέτοια σπίτια διασώζονται ακόμα και σήμερα στο Ρέθυμνο και στα Χανιά (και ελάχιστα στο Ηράκλειο).

Η οικονομική άνοδος του πληθυσμού στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων μορφών αστικής κατοικίας σύμφωνα με τα νεοκλασικά πρότυπα των Αθηνών και του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Αποτέλεσμα της ακμάζουσας αυτής περιόδου είναι η ανέγερση πολλών αξιόλογων νεοκλασικών κτιρίων που διασώζονται ως τις μέρες μας, κυρίως στο Ηράκλειο και τα Χανιά.

 

Επικοινώνησε μαζί μας

 
 
Εγγραφή στο newsletter!