Όροι Χρήσης

Άδειες χρήσης και πρόσβαση στον ιστοτόπο

Το Destination Crete σας παρέχει περιορισμένη άδεια χρήσης στον ιστοτόπο για προσωπική σας χρήση και μόνο, και με τον περιορισμό ότι δεν μπορείτε να κατεβάσετε και να τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα της, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση μεταπώλησης  ή εμπορικής αξιοποίησης αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της και οποιαδήποτε συλλογή και χρήση όλων των καταχωρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Επίσης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε παράγωγο από την  χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της και δεν επιτρέπεται  οποιαδήποτε μεταφόρτωση ή αντιγραφή των πληροφοριών που περιέχει προς όφελος τρίτων.

Αυτή η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, μισθωθεί , αντιγραφεί, πωληθεί , μεταπωληθεί και χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Destination Crete.

Απαγορεύεται η χρήση τεχνικών παγίδευσης για οποιοδήποτε εμπορικό σήμα , λογότυπο, ή   πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων , κειμένου, φορμών) του DestinationCrete, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε meta tags ή άλλο « κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας το όνομα ή εμπορικά σήματα του Destination Crete , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του.

COPYRIGHT

Όλο το περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Destination Crete ή των Εξειδικευμένων Συνεργατών του και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Επικοινώνησε μαζί μας

 
 
Εγγραφή στο newsletter!