Ο τρόπος

Τα Μιτάτα είναι ξερολιθικές κατασκευές με θόλο και παρουσιάζονται να έχουν μορφή Κούλουρου Κώνου.

O θόλος είναι χτισμένος σύμφωνα με το εκφορικό σύστημα ώστε κάθε στρώση να εξέχει λίγο περισσότερο προς το εσωτερικό του θόλου από την αμέσως κατώτερή της. Στην κορυφή τους προεξέχει ένας πολύ χαμηλός κώνος που αποτελεί τη στέψη του θόλου και που εξέχει πολύ λίγο από τον κυρίως κορμό του Μιτάτου. 

Η εξωτερική διάμετρος των Μιτάτων κυμαίνεται από 5 ως 11 μέτρα, η δε εσωτερική από 2,8 ως 6,85 μέτρα.

Το πάχος της παρειάς κυμαίνεται από 1 - 2.10 μέτρα, το δε ύψος της εξωτερικά από 1,90 - 4,20. Όσο για το ύψος του θόλου, εσωτερικά ξεκινάει από τα 2,75 μέτρα και φθάνει στα 4,80 μ.. Στο εσωτερικό, η δημιουργία της εκφοράς ξεκινάει περίπου από το ένα μέτρο.

Τα Μιτάτα είτε είναι μεμονωμένα με μια μικρή «αυλή» για βοηθητικές εργασίες, είτε αποτελούν σύνολο με κάποιο άλλο μιτάτο στο οποίο φυλάγεται και ωριμάζει το τυρί, το λεγόμενο "κλειδόσπιτο ή τυροκέλι". Επίσης πάντα υπάρχει δίπλα από το μιτάτο η «μάντρα» όπου φυλάγονται τα πρόβατα.  Άλλοι χώροι βοηθητικοί μπορεί να είναι ο «κούμος», μικρή κρύπτη και κάποιο υπαίθριο καθιστικό το χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. 

Μέσα στο κυρίως Μιτάτο υπάρχει πάντα μια εστία που συνήθως είναι κεντρικά τοποθετημένη και κάποιες πεζούλες για καθιστικό ή για ύπνο. Στη κορυφή του θόλου υπάρχει μια μικρή τρύπα, ο «ανηφοράς», διαμέτρου περίπου 20 - 30 εκ., απ' όπου μπαίνει φως και φεύγει καπνός. Σε ό,τι αφορά τη θύρα, είναι πανομοιότυπη με αυτή των μινωικών θολωτών τάφων, δηλαδή αποτελείται από μονόλιθους.

Τα μιτάτα της Νίδας

Η θεμελίωση του Μιτάτου γίνεται συνήθως σε συμπαγή και επίπεδο βραχώδη χώρο ώστε να είναι εύκολη η εξόρυξη και η μεταφορά της πρώτης ύλης. Αφού γίνει η ισοπέδωση και η αποχωμάτωση αρχίζει η κατασκευή.

Τα τελευταία χρόνια τα Μιτάτα έχουν εγκαταλειφτεί μετά τη διάνοιξη του δρόμου Ανωγείων - Νίδας και η εγκατάλειψη συμβάλλει στην καταστροφή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σπουδαιότητα των Μιτάτων σαν μοναδικά αρχιτεκτονικά μνημεία, ο Δήμος Ανωγείων φρόντισε να κηρυχθούν διατηρητέα μνημεία και ταυτόχρονα προχώρησε σε μια σειρά από μελέτες για την αναστήλωση τους.

Σήμερα έχουν αναστηλωθεί 25 μιτάτα της περιοχής Νίδας.

 

Επικοινώνησε μαζί μας

 
 
Εγγραφή στο newsletter!