Πίνακας Χρονολόγησης

 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (π.Χ.)
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΕΡΑΜΙΚΗ   7000 - 4800  
  ΜΕΣΗ   4800 - 4300  
  ΥΣΤΕΡΗ   4300 - 3800  
  ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ   3800 - 3300  
ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ
ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΠΡΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ Πρωτομινωική Ι 3300 - 2700  
    Πρωτομινωική ΙΙ 2700 - 2300  
    Πρωτομινωική ΙΙΙ 2300 - 2100  
      Υψηλή
Χρονολόγηση
Χαμηλή
Χρονολόγηση
    Μεσομινωική ΙΑ 2100 - 2000 2100 - 1900
  ΠΑΛΑΙΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ Μεσομινωική ΙΒ 2000 - 1900 1900 - 1800
    Μεσομινωική ΙΙ 1900 - 1800 1800 - 1700
    Μεσομινωική ΙΙΙΑ 1800 - 1750 1700 - 1650
  ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ Μεσομινωική ΙΙΙΒ 1750 - 1700 1650 - 1600
    Υστερομινωική ΙΑ 1700 - 1580 1600 - 1480
    Υστερομινωική ΙΒ 1580 - 1490 1480 - 1430
  ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ (ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ) Υστερομινωική Ι 1490 - 1430 1430 - 1390
    Υστερομινωική ΙΙΑ1 1430 - 1370 1390 - 1370
  ΜΕΤΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗ Υστερομινωική ΙΙΑ2 1370 - 1320  
    Υστερομινωική ΙΙΙΒ 1320 - 1190  
    Υστερομινωική ΙΙΙΓ 1190 - 1100  
    Υπομινωική 1100 - 1000  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ) (π.Χ.)
ΠΡΩΪΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Πρωτογεωμετρική 1000 - 900
  Γεωμετρική 1000 - 900
  Ανατολίζουσα - Δαιδαλική 700 - 630
  Αρχαϊκή 630 - 490
ΚΛΑΣΣΙΚΗ   490 - 323
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ   323 - 67 π.Χ.
ΡΩΜΑΪΚΗ   67 π.Χ. - 330 μ.Χ.
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (μ.Χ.)
ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 330 - 824
ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ 824 - 961
ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 961 - 1204
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 1204 - 1669
ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (μ.Χ.)
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1669 - 1898
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1898 - 1913
ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1913 - ΣΗΜΕΡΑ

 

Επικοινώνησε μαζί μας

 
 
Εγγραφή στο newsletter!